Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł

Ochrona fizyczna mienia i osób znajdujących się w budynku i na terenie Zamawiającego – Domu Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka

Termin składania ofert: 07.12.2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2021 r. godz. 10:15

Oferty należy składać za pośrednictwem Portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9fc0b634-4ad0-4755-b2d0-ae61695d9156

Opublikował(a): Dom Pomocy Społecznej Zielonka

Ostatnia zmiana: