Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł

Ochrona fizyczna mienia i osób znajdujących się w budynku i na terenie Zamawiającego – Domu Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka

Termin składania ofert: 07.12.2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2021 r. godz. 10:15

Oferty należy składać za pośrednictwem Portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9fc0b634-4ad0-4755-b2d0-ae61695d9156


Ochrona fizyczna mienia i osób znajdujących się w budynku i na terenie Zamawiającego – Domu Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka

Data publikacji: 21.11.2022

Termin składania ofert: 29.11.2022 godz. 10:00

Link do Platformy Zakupowej Powiatu Wołomińskiego: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wolominski/proceedings

DPS.251.2022.1 Ochrona fizyczna mienia i osób znajdujących się w budynku i na terenie Zamawiającego – Domu Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka


Ochrona fizyczna mienia i osób znajdujących się w budynku i na terenie Zamawiającego – Domu Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka

Data publikacji: 16.11.2023

Termin składania ofert: 24.11.2023 godz. 10:00

Link do Platformy Zakupowej Powiatu Wołomińskiego: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wolominski/proceedings

DPS.251.2023.1 Ochrona fizyczna mienia i osób znajdujących się w budynku i na terenie Zamawiającego – Domu Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka

Opublikował(a): Dom Pomocy Społecznej Zielonka

Ostatnia zmiana: