Ogłoszenia, komunikaty i informacje

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonce informuje, że posiada zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia zwrotu, innej jednostce powiatowej, państwowej jednostce budżetowej lub jednostce budżetowej samorządu terytorialnego.

Przedmiotowy składnik – suszarka elektryczna bębnowa typ SB-8.2E, rok produkcji 1991

Opublikował(a): Dom Pomocy Społecznej Zielonka

Ostatnia zmiana: