O nas

 

Zielonka – miasto położone w odległości jedenastu kilometrów od Warszawy na szlaku kolejowym Warszawa – Białystok- jest miastem bogatym historycznie o przepięknych terenach rekreacyjnych leśnych i wodnych.  Dom Pomocy Społecznej w Zielonce został oddany do użytku 26 października 1902roku,początkowo jako Schronisko dla Nauczycielek. W roku 1994 nazwę, tak jak wszystkich podobnych, zmieniono na Dom Pomocy Społecznej. Mieści się on w ponad stuletnim  czterokondygnacyjnym budynku, zaprojektowanym przez jednego z najwybitniejszych polskich architektów przełomu XIX i XX w. Stefana Szyllera.

Górujący nad Zielonką Dom Pomocy Społecznej to jedna z najpiękniejszych budowli okolicy. Razem z parkiem i stawem stanowi harmonijny kompleks wypoczynkowy służący seniorom. Budynek zlokalizowany jest na porośniętej starym drzewostanem naturalnej skarpie. Od strony północno-wschodniej budynku usytuowana jest kaplica w stylu gotyckim. Kaplica z wysuniętą jej absydą zakończona jest bardzo dobrze zachowaną strzelistą wieżyczką, co znakomicie podkreśla jej wkomponowanie w całą architekturę tego dużego budynku. W roku 1994 przystąpiono do rozbudowy o nowe południowe skrzydło. Utrzymana w zbliżonej stylistyce nowa część budynku została oddana do użytku w 1996r. Usytuowane są w niej pomieszczenia socjalno-rehabilitacyjne. Znajdują się tam, oprócz pomieszczeń fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, stołówka wraz z zapleczem, świetlica z aneksem kawiarnianym, łazienki, toalety, tarasy rekreacyjno-widokowe, obszerna nowoczesna winda osobowa.

Od 2008 r. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce posiada standardy unijne ( Decyzja Nr 14/2008 w rejestrze Domów Pomocy Społecznej województwa mazowieckiego pod poz. nr 46 ).To przyjazny Dom dla osób w podeszłym wieku obojga płci, dysponuje 67 miejscami. Jest miejscem w którym zaspokajany jest cały wachlarz potrzeb mieszkających tu ludzi. Stworzone są tu warunki, które w sposób właściwy niejednokrotnie zastępują dom rodzinny. Zapewniamy mieszkańcom opiekę, aktywizację i rehabilitację. Organizacja Domu, zakres i poziom usług w nim świadczonych za naczelną zasadę uznaje respektowanie podstawowych wartości takich jak godność, intymność, niezależność, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W swoich założeniach Dom pełni funkcję opiekuńczą i rehabilitacyjną uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Świadczy także usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce zapewnia całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku; pokoje 1 – 2 osobowe wyposażone są estetycznie i funkcjonalnie, wyżywienie stosowne do wieku i stanu zdrowia / z uwzględnieniem posiłków dietetycznych/, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, możliwość korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, korzystanie ze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, w kontaktach z rodziną, opiekę psychologiczną. Zapewniamy udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, imprezach kulturalno-rozrywkowych i turystycznych, korzystanie z biblioteki i codziennej prasy. do dyspozycji naszych mieszkańców są świetlice, pokój dzienny, biblioteka, kawiarenka, stołówka, gabinet lekarski i zabiegowy, kompleks rehabilitacyjno-fizykoterapeutyczny wraz z salą do ćwiczeń, kaplica, sala do zajęć terapeutycznych, kuchenki, sanitariaty, pralnia wraz z zapleczem. W Domu działają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, opracowujące plany opieki indywidualnej dla każdego mieszkańca. Niektórzy z naszych pracowników pełnią rolę Pracownika Pierwszego Kontaktu – są rzecznikami interesów mieszkańców i ich przewodnikami. Służą poradą, załatwiają ich życiowe sprawy, ułatwiają kontakt z rodzinami i środowiskiem.

Personel Domu jest odpowiednio dobrany i sukcesywnie szkolony, co umożliwia sprawowanie fachowej opieki nad mieszkańcami i tworzenie przyjaznej rodzinnej atmosfery.